การเลือกใช้วัสดุ

 

 material_DSCF0764

ไม้ยางพาราจากธรรมชาติ : ของเล่นวอลล่าผลิตจากไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวด้านลวดลายที่สวยงาม ย้อมสีได้ น้ำหนักเบา และเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่ได้รับการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก เนื่องจากไม้ยางพาราสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ ดังนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา เราจึงเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับไม้ยางพารา โดยการเลือกใช้ไม้ยางพารามาทำเป็นของเล่นวอลล่า

สีสูตรน้ำ : ของเล่นวอลล่าใช้สีสูตรน้ำครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งสีย้อม สารเคลือบ และสีสกรีน เป็นสีปลอดสารพิษที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ มีความปลอดภัยสูง ไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว ปรอท และสารโลหะหนักต่างๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 production_DSCF0530
 girl

กาว E-Zero : วอลล่าเลือกใช้กาว E-Zero ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลในของเล่นทุกชิ้น ซึ่งเป็นกาวที่ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นสารเคมีที่พบได้ในกาวที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล : วอลล่าเลือกที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้เยื่อไม้ลง

BOX-ACTIVITY_jpg