การเลือกใช้วัสดุ

 

 material_DSCF0764

ไม้ยางพาราจากธรรมชาติ : หลังจากที่ต้นยางพารามีอายุมากเกินกว่าที่จะให้ผลผลิตน้ำยางแล้ว จะต้องถูกตัดโค่นลง เผาทิ้ง และถูกแทนที่ด้วยต้นใหม่ เราได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา เราจึงเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับไม้ยางพารา โดยการเลือกใช้ไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้วมาทำเป็นของเล่นวอลล่า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม และลดของเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด

สีสูตรน้ำ : ของเล่นวอลล่าใช้สีสูตรน้ำครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งสีย้อม สารเคลือบ และสีสกรีน เป็นสีปลอดสารพิษที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ มีความปลอดภัยสูง ไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว ปรอท และสารโลหะหนักต่างๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 production_DSCF0530
 girl

กาว E-Zero : วอลล่าเลือกใช้กาว E-Zero ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลในของเล่นทุกชิ้น ซึ่งเป็นกาวที่ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นสารเคมีที่พบได้ในกาวที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล : วอลล่าเลือกที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้เยื่อไม้ลง

BOX-ACTIVITY_jpg