S041A-H,J-M ที่ใส่ฟันคุณหนู Previous item [:en]S034R... Next item [:en]S060 Kitz...

S041A-H,J-M ที่ใส่ฟันคุณหนู

 

 

 
สำหรับเก็บรักษาฟันน้ำนมของหนูน้อยเมื่อมันหลุดออกมา เพื่อช่วยบันทึกช่วงเวลาที่น่าจดจำเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย

S041A ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีเหลือง)
S041B ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีส้ม)
S041C ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีแดง)
S041D ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีชมพู)
S041E ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีม่วง)
S041F ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีน้ำเงิน)
S041G ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีฟ้าอ่อน)
S041H ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีฟ้า)
S041J ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีฟ้าน้ำทะเล)
S041K ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีเขียว)
S041L ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีเขียวอ่อน)
S041M ที่ใส่ฟันคุณหนู (สีน้ำตาล)

*ทำจากไม้ยางพาราธรรมชาติ

วิธีเก็บฟันน้ำนมของเด็ก:

  • นำฟันน้ำนมที่หลุดออกมาแล้วไปล้างให้สะอาดก่อน
  • แล้วนำไปต้มฆ่าเชื้อเพื่อดับกลิ่น
  • ตากให้แห้ง ก่อนนำมาเก็บ

Product size:

W 3.6 x L 3.8 x H 5.2 cm. ; W 1 3/8 x 1 1/2 x 2 in.

Box size:

W 4.3 x L 6.3 x H 7.5 cm. ; W 1 3/4 x L 2 1/2 x H 3 in.