S227B รูปทรงเรขาเรียงสี Previous item [:en]S222F,N,P,T,V,W,X... Next item [:en]S228G Tiny...

S227B รูปทรงเรขาเรียงสี

 

 

 icon_learning3+
เด็กๆ จะเรียนรู้เรื่องขนาด เรื่องสีและรูปทรงที่แตกต่าง รู้จักการสังเกต เป็นของเล่นที่สามารถนำมาต่อเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการได้

ขนาดสินค้า:

W 19 x L 19 x H 7.5 cm. ; W 7 1/2 x L 7 1/2 x H 3 in.

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

W 22.5 x L 22.5 x H 5.5 cm. ; W 8 7/8 x L 8 7/8 x H 2 1/4 in.