ช่วยเหลือสังคม Previous item [:en]Tips[:th]เกร็ดความรู้[:]

ช่วยเหลือสังคม


วอลล่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็กๆ ในสังคม

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 donate-20160106_114851  donate-IMG_0002 donate-20160107_143015

วอลล่าร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันนำของเล่นและสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับเด็กๆ ในชุมชน เป็นของขวัญชิ้นเล็กๆ ที่จะช่วยเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนตัวน้อย