S706 สนุกกับเครื่องมือช่าง Previous item [:en]S627B Fit me in... Next item [:en]S706A Tools with...

S706 สนุกกับเครื่องมือช่าง

 

 

706-Voila's-2_118+logo

 icon_activity3+
ของเล่นที่ได้รับรางวัล Good Toy Awards ถึง 2 รางวัล
1. Good Toy Awards ประเภท Role Play Toys – ของเล่นบทบาทสมมุติ
2. Good Toy Awards ประเภท Parents’ Choice – ของเล่นยอดนิยมของคุณพ่อ คุณแม่เป็นของเล่นที่จำลองมาจากเครื่องมือจริง มีผ้าคาดเอวสำหรับใส่อุปกรณ์ เด็กจะสนุกกับการจำลองเรื่องราวตามจินตนาการ ฝึกทักษะการใช้มือในการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ และยังสนุกกับการประกอบชิ้นส่วนให้เป็นรูปร่างได้ตามจินตนาการ เสริมสร้างนิสัยให้เด็กรักการทำงาน รู้จักชื่อเครื่องมือต่างๆ เล่นเป็นกลุ่มได้ ฝึกการเข้าสังคม และสร้างระเบียบวินัย

ขนาดสินค้า:

W 35 x L 55 x H 65 cm. ; W 14 x L 22 x H 26 in.

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

W 45 x L 70 x H 10 cm. ; W 17 3/4 x L 27 1/2 x H 4 in.