S501G บล็อคอัจฉริยะหลากสี Previous item [:en]S501C Blocks on... Next item [:en]S501H Basic Blocks on...

S501G บล็อคอัจฉริยะหลากสี

 

 

 icon_activity2+
บล็อคไม้หลากสีรูปทรงเรขาคณิต สีสันสดใส กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ อันไร้ขีดจำกัดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง และเรื่องสีสันต่างๆ ผ่านของเล่นชุดนี้ สามารถนำมาวางต่อกันเป็นรูปร่างตามความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ฝึกในการสร้างเรื่องราวจำลองตามจินตนาการได้อีกด้วย

จำนวนชิ้นส่วนไม้ 55 ชิ้น

ขนาดสินค้า:

ชิ้นสามเหลี่ยมสีแดง – W 5.9 x L 8.9 x H 1.5 cm. ; W 2 1/4 x L 3 1/2 x H 5/8 in.

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

W 28 x L 38 x H 4.3 cm. ; W 11 x L 15 x H 1 5/8 in.