S413 ลูกเต๋าซาฟารี Previous item [:en]S411B Shapes and... Next item [:en]S414A,B,C,D Safari...

S413 ลูกเต๋าซาฟารี

 

 

413-IMG_1487+logo

 icon_learning2+
ลูกเต๋าภาพสัตว์ 4 ชนิดในบรรยากาศของป่าซาฟารี ให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า และธรรมชาติ

เป็นของเล่นที่ช่วยฝึกการสังเกตเพื่อต่อภาพให้ได้สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเรียนรู้เรื่องตัวเลขด้วย สามารถต่อได้ 6 ภาพ

ขนาดสินค้า:

ลูกเต๋าแต่ละชิ้น – W 4.8 x L 4.8 x H 4.8 cm. ; W 2 x L 2 x H 2 in.

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

W 22.5 x L 22.5 x H 5.5 cm. ; W 8 7/8 x L 8 7/8 x H 2 1/4 in.