S329A ตัวต่อลับสมอง 3 ชั้น Previous item [:en]S329 Voila Puzzle... Next item [:en]S413 Safari...

S329A ตัวต่อลับสมอง 3 ชั้น

 

 

 icon_learning3-99
ช่วยกันสร้างหลุมบังตัวทหารไว้ เพื่อให้ใช้เป็นที่ซ่อนตัวกันเถอะ โดยจะต้องสร้างขึ้นมาทีละชั้นๆ รวมเป็น 3 ชั้น ถึงจะบังตัวทหารได้ทั้งหมด ชิ้นตัวต่อที่นำมาสร้างก็ต้องวางให้เต็มพื้นที่บนฐานไม้ทั้ง 3 ชั้น และต้องไม่ยื่นออกมานอกฐานไม้ แต่อนุญาตให้ในการวางชิ้นตัวต่อ ถ้าวางแล้วรูจะเป็นรูแบบว่างเปล่า ที่ไม่มีตัวทหารอยู่ ก็สามารถทำได้

เป็นของเล่นที่ช่วยฝึกให้เด็กรู้จักใช้หลักเหตุและผลในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา และฝึกให้เด็กมีสมาธิ รวมทั้งนำไปเล่นกับเพื่อนๆ ได้ โดยผลัดกันเป็นคนตั้งโจทก์ คือ วางตัวทหารลงในรู สามารถเล่นได้ตั้งแต่แบบง่ายโดยใช้ตัวทหารแค่ 6 ตัว ไปจนถึงแบบที่ท้าทายมากขึ้นโดยใช้ตัวทหารทั้ง 8 ตัว

ในชุดประกอบด้วย ฐานไม้, ชิ้นตัวต่อ 24 ชิ้น, ตัวทหาร 8 ชิ้น และถุงผ้า

ขนาดสินค้า:

W 16 x L 16 x H 5.1 cm. ; W 61/4 x L 61/4 x H 2 in.

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

W 22.5 x L 37 x H 5.5 cm. ; W 8 7/8 x L 14 1/2 x H 2 1/8 in.