ความสำเร็จที่ได้รับ Previous item ...

ความสำเร็จที่ได้รับ

 

เราพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบของเล่นที่เน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กตามมาตราฐานสากล และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย โดยทดลองให้เด็กได้เล่นจริง รางวัลการออกแบบต่างๆ ที่ได้รับในอดีต จึงเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จของของเล่นไม้ วอลล่า

 

award_worldstar award_asiastar award_thaistar award_tbcsdbig
World Star Award Asia Star Award Thai Star Award TBCSD Award
by World Packaging Organisation by Packaging Institute of The Philippines THAILAND by Thailand Business Council
PHILIPPINES for Sustainable Development
THAILAND
thawards_s222 thawards_s235
award_goodtoygold award_goodtoythaibig award_playmatters
Gold Award Good Toy Awards Recommended Award
Good Toy Awards by National by Thai Toy Industry Association Good Toy Awards by National
Association of Toy & Leisure Libraries THAILAND Association of Toy & Leisure Libraries
UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM
thawards_s202c thawards_s204g thawards_s416 thawards_s706
award_goodtoythaibig award_goodtoythaibig award_goodtoythaibig award_goodtoythaibig
Good Toy Awards Good Toy Awards Good Toy Awards Good Toy Awards
by Thai Toy Industry Association by Thai Toy Industry Association by Thai Toy Industry Association by Thai Toy Industry Association
THAILAND THAILAND THAILAND THAILAND
thawards_s707 thawards_s906 thawards_s909b thawards_s911c
award_goodtoythaibig award_goodtoythaibig award_goodtoythaibig award_goodtoythaibig
Good Toy Awards Good Toy Awards Good Toy Awards Good Toy Awards
by Thai Toy Industry Association by Thai Toy Industry Association    by Thai Toy Industry Association by Thai Toy Industry Association 
 THAILAND THAILAND   THAILAND  THAILAND