ของเล่นของเรา Previous item บริษัทของเรา Next item ...

ของเล่นของเรา

 

ของเล่นของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.685-2540

 product-IMG_8481 ของเล่นของเรา : เรามุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ของเล่นที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการของเด็กๆ ของเล่นของเราปลูกฝังความใกล้ชิดธรรมชาติจากการเล่น โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยทั้งต่อเด็ก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับของเล่นของเรา และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพพร้อมกับจินตนาการ ความรู้ และการเห็นคุณค่าความงามของธรรมชาติจากการสัมผัสกับของเล่นของเรา
อุตสาหกรรมสีเขียว : องค์กรของเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จากวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ทั้งไม้ MDF และกระดาษ เป็นวัตถุดิบที่ประเมินแล้วว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจากความกังวลนี้เองทำให้เรามุ่งปฏิบัติและพยายามที่จะทำให้ของเล่นวอลล่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงเป็นบริษัทของเล่นไม้รายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2545

และจากแนวคิดที่ต้องการมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ 2 “TBCSD AWARD ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2546 จาก นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development)

 product-garden3_DSCF0419
 product-wood_DSCF0753 มาตรฐานในการผลิต : กระบวนการออกแบบและการผลิตของเรามีความใส่ใจในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานเสมอมา ทำให้ในปี พ.ศ. 2545 เราจึงเป็นบริษัทของเล่นไม้รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทั้ง 3 ระบบ

ในปัจจุบัน เรายังคงบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน :
– ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามแนวทาง ISO 9001 เป็นการบริหารงานตามมาตรฐานที่รับรองด้านคุณภาพ และแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในองค์กร
– ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ISO 14001 เป็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินงาน และทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามแนวทาง OHSAS 18001 เป็นการให้ความสำคัญทั้งในด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับพนักงานในโรงงาน