บริษัทของเรา Next item ของเล่นของเรา

บริษัทของเรา

 

office_DSCF0513

 

 

เราเป็นหนึ่งในผู้นำของเล่นที่ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกมานานกว่า 30 ปี ภายใต้ตราสินค้า “วอลล่า” ผลิตโดย บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด

th_logo

“The Natural Choice for Toys”
“สนุก..เพลิน..เจริญปัญญา”

คือ ปรัชญาในการสร้างสรรค์ของเล่นของวอลล่า ของเล่นที่เป็นมากกว่าความสนุกสนาน ของเล่นที่ทำให้เด็กได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ของเล่นที่ผ่านกระบวนการออกแบบและการผลิตมาอย่างพิถีพิถัน ผ่านการเลือกสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อเด็กและสิ่งแวดล้อมมาอย่างดี ของเล่นเพื่อการศึกษาที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม

เรามีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล คือ
– ระบบบริหารคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001
– ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ISO 14001
– ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแนวทาง OHSAS 18001
– มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.685-2540สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายคุณภาพทั้งด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรายังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยสถานที่ตั้งของโรงงานเราอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้ๆ กับสนามบินสุวรรณภูมิ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันวอลล่าจำหน่ายของเล่นไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก